Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Saklama Süreli Standart Dosya Planı (22.02.2012 tarih, 2106 sayılı Üst yazı)

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2012 tarih ve 0867 sayılı yazısı ile "Saklama Süreli Standart Dosya Planında Ortak Alanlara" İlişkin  değişiklikler yapılmıştır. 

Saklama Süreli Standart Dosya Planı Üst Yazı (Tarih: 22.02.2012, Sayı:2106)

Standart Dosya Planı (Ortak Alanlar) (Güncel)

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Dosya Planı üst yazı, açıklama ve içeriğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saklama Süreli Standart Dosya Planı Üst Yazı (Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar)

Saklama Süreli Standart Dosya Planı Üst Yazı  (İl Sağlık Müdürlükleri)

Standart Dosya Planı Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Standart Dosya Planı (Ortak Alanlar)