BAŞKANLIK

TANIMLAR

 • a) Bakan : Sağlık Bakanını
 • b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
 • c) Başkan : Strateji Geliştirme Başkanını
 • d) Başkanlık : Strateji Geliştirme Başkanlığını ifade eder.
 • Başkan, Başkanlığın görev ve hizmetlerinin yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorumludur. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir.
 • Başkanlığın hizmet birimleri bu Yönerge çerçevesinde oluşturulan daire başkanlıkları ile daire başkanlıklarına bağlı birimlerden oluşur. Daire başkanlıklarına bağlı olarak oluşturulacak birimlerin sayısı ve görevleri Başkan tarafından belirlenir.
 • Daire başkanlıkları doğrudan Başkana veya görevlendirilmiş olması halinde başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütür.
 • Başkanlıkta birden fazla daireyi ilgilendiren konular için Başkan tarafından koordinatör görevlendirilebilir.
 • Başkan tarafından özellikli veya dönemsel yürütülmesi gereken hizmetler için çalışma grupları veya birimler teşkil edilebilir
 • Daire başkanlıkları, bu Yönergede belirlenen görevlerin dışında Başkan tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri de yapmakla yükümlüdür
 • • Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı
 • • Ödenek Planlama Ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı
 • • Stratejik Yönetim Ve Planlama Dairesi Başkanlığı
 • • İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • • Mali Analiz Dairesi Başkanlığı
 • • Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
olmak üzere 7 (yedi) Daire Başkanlığından teşekkül eder.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.