BAŞKANLIK

TANIMLAR

 • a) Bakan : Sağlık Bakanını
 • b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
 • c) Başkan : Strateji Geliştirme Başkanını
 • d) Başkanlık : Strateji Geliştirme Başkanlığını ifade eder.
 • Başkan, Başkanlığın görev ve hizmetlerinin yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorumludur. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir.
 • Başkanlığın hizmet birimleri bu Yönerge çerçevesinde oluşturulan daire başkanlıkları ile daire başkanlıklarına bağlı birimlerden oluşur. Daire başkanlıklarına bağlı olarak oluşturulacak birimlerin sayısı ve görevleri Başkan tarafından belirlenir.
 • Daire başkanlıkları doğrudan Başkana veya görevlendirilmiş olması halinde başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütür.
 • Başkanlıkta birden fazla daireyi ilgilendiren konular için Başkan tarafından koordinatör görevlendirilebilir.
 • Başkan tarafından özellikli veya dönemsel yürütülmesi gereken hizmetler için çalışma grupları veya birimler teşkil edilebilir
 • Daire başkanlıkları, bu Yönergede belirlenen görevlerin dışında Başkan tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri de yapmakla yükümlüdür
 • • Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı
 • • Ödenek Planlama Ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı
 • • Stratejik Yönetim Ve Planlama Dairesi Başkanlığı
 • • İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • • Mali Analiz Dairesi Başkanlığı
 • • Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
olmak üzere 7 (yedi) Daire Başkanlığından teşekkül eder.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.12.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  25.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/13 numaralı ihalenin sonuç ilanı  21.11.2019 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuldu  12.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu(İlan Tarihi 04.11.2019 - İlan Bitiş Tarihi 21.11.2019 saat 18:00)  4.11.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  22.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.