BAŞKANLIK

TANIMLAR

 • a) Bakan : Sağlık Bakanını
 • b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
 • c) Başkan : Strateji Geliştirme Başkanını
 • d) Başkanlık : Strateji Geliştirme Başkanlığını ifade eder.
 • Başkan, Başkanlığın görev ve hizmetlerinin yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorumludur. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir.
 • Başkanlığın hizmet birimleri bu Yönerge çerçevesinde oluşturulan daire başkanlıkları ile daire başkanlıklarına bağlı birimlerden oluşur. Daire başkanlıklarına bağlı olarak oluşturulacak birimlerin sayısı ve görevleri Başkan tarafından belirlenir.
 • Daire başkanlıkları doğrudan Başkana veya görevlendirilmiş olması halinde başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütür.
 • Başkanlıkta birden fazla daireyi ilgilendiren konular için Başkan tarafından koordinatör görevlendirilebilir.
 • Başkan tarafından özellikli veya dönemsel yürütülmesi gereken hizmetler için çalışma grupları veya birimler teşkil edilebilir
 • Daire başkanlıkları, bu Yönergede belirlenen görevlerin dışında Başkan tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri de yapmakla yükümlüdür
 • • Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı
 • • Ödenek Planlama Ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı
 • • Stratejik Yönetim Ve Planlama Dairesi Başkanlığı
 • • İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • • Mali Analiz Dairesi Başkanlığı
 • • Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
olmak üzere 7 (yedi) Daire Başkanlığından teşekkül eder.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.