Strateji Geliştirme Başkanlığı74863.1.2018 09:29:10STS_Site292387204https://sgb.saglik.gov.tr/anasayfa Strateji%20Geliştirme%20Başkanlığı https://sgb.saglik.gov.tr/mali-tablolar MALİ%20TABLOLAR https://sgb.saglik.gov.tr/iletisim İletişim https://sgb.saglik.gov.tr/web-uygulamalari Web%20Uygulamaları https://sgb.saglik.gov.tr/birim/stratejik-yonetim-planlama-dairesi-baskanligi Stratejik%20Yönetim%20ve%20Planlama%20Dairesi%20Başkanlığı https://sgb.saglik.gov.tr/birim/doner-sermaye-dairesi-baskanligi Döner%20Sermaye%20Dairesi%20Başkanlığı https://sgb.saglik.gov.tr/birim/ic-kontrol-dairesi-baskanligi İç%20Kontrol%20Dairesi%20Başkanlığı https://sgb.saglik.gov.tr/ic-kontrol İç%20Kontrol2https://sgb.saglik.gov.tr3.1.2018 09:29:10htmlTrueSTSaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİ1155726.5.2017 15:15:51STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2Fheys%5F14072017%2Epptx&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2Fheys%5F14072017%2Epptx&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx42400https://sgb.saglik.gov.tr26.5.2017 15:15:51pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KAYSİS1156731.5.2017 16:21:19STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2Fkaysis%5F14072017%2Epptx&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2Fkaysis%5F14072017%2Epptx&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx4100https://sgb.saglik.gov.tr31.5.2017 16:21:19pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL FARKINDALIK EĞİTİM ANKETİ SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (28.07.2017)115582.8.2017 16:44:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2F%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Anketi%20Sonu%C3%A7%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu1%2EDOCX&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2F%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Anketi%20Sonu%C3%A7%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu1%2EDOCX&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx2100https://sgb.saglik.gov.tr2.8.2017 16:44:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
106 sayılı Yönetmelik Değişikliği (2004-36)120466.7.2009 11:00:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F106%20say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%B6netmelik%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20%282004%2D36%29%2Edoc&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F106%20say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%B6netmelik%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20%282004%2D36%29%2Edoc&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Forms/Ali.aspx0https://sgb.saglik.gov.tr6.7.2009 11:00:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
T.C.120476.7.2009 13:39:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2003%20Haziran%20Ay%C4%B1%20Sonu%20Gelir%20Gider%20Hesab%C4%B1%20Tekidi%202003%2084%2Edoc&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2003%20Haziran%20Ay%C4%B1%20Sonu%20Gelir%20Gider%20Hesab%C4%B1%20Tekidi%202003%2084%2Edoc&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Forms/Ali.aspx0https://sgb.saglik.gov.tr6.7.2009 13:39:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
…………………………..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2008/641206017.10.2008 11:40:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2009%5F2010%5F2011%5Fyillari%5Fdoner%5Fsermaye%5Fbutce%5Fcagrisi%5Fgenelgesi%2Edoc&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2009%5F2010%5F2011%5Fyillari%5Fdoner%5Fsermaye%5Fbutce%5Fcagrisi%5Fgenelgesi%2Edoc&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Forms/Ali.aspx0https://sgb.saglik.gov.tr17.10.2008 11:40:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
T.C.120486.7.2009 11:31:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2003%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Gelir%20Gider%20Borc%20Alacak%20Durumu%202003%20145%2Edoc&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2003%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Gelir%20Gider%20Borc%20Alacak%20Durumu%202003%20145%2Edoc&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Forms/Ali.aspx0https://sgb.saglik.gov.tr6.7.2009 11:31:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
T.C.120516.7.2009 10:04:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2005%20Y%C4%B1l%C4%B1%20D%C3%B6ner%20Sermaye%20B%C3%BCt%C3%A7e%20Haz%C4%B1rlama%20%C4%B0lkeleri%20%282004%2D106%29%2Edoc&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FGenelgeler%2F2005%20Y%C4%B1l%C4%B1%20D%C3%B6ner%20Sermaye%20B%C3%BCt%C3%A7e%20Haz%C4%B1rlama%20%C4%B0lkeleri%20%282004%2D106%29%2Edoc&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Genelgeler/Forms/Ali.aspx0https://sgb.saglik.gov.tr6.7.2009 10:04:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Portal Bağlanma Klavuzu115793.11.2016 12:16:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2FSGB%20Portal%2Edocx&action=interactivepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2FShared%20Documents%2FSGB%20Portal%2Edocx&action=imagepreviewhttps://sgb.saglik.gov.tr/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx4540https://sgb.saglik.gov.tr3.11.2016 12:16:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.