• Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların mali analizlerini yapmak ve raporlamak
  • Mali mevzuat alanında düzenlemeler yapmak, görüş taleplerini cevaplandırmak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak
  • Hazırlanan mevzuat taslaklarının mali etki analizini yapmak
{{Options.Title}}
{{item.Icerik}}
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.