Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020 | Yayınlama Tarihi: 27 Kasım 2019

Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı


Bakanlığın stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak

Bakanlığın stratejik plan, performans programı vb. faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak

Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı'na göndermek

Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama yönetim bilgi sistemleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak