Mali Analiz Dairesi Başkanlığı Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2019 | Yayınlama Tarihi: 27 Kasım 2019

Mali Analiz Dairesi Başkanlığı


Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların mali analizlerini yapmak ve raporlamak

Mali mevzuat alanında düzenlemeler yapmak, görüş taleplerini cevaplandırmak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak

Hazırlanan mevzuat taslaklarının mali etki analizini yapmak

Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak