663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019 | Yayınlama Tarihi: 03 Ekim 2017

663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri


Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilat yapısı ve kadrolarının 663 Sayılı KHK hükümlerine uygun hale getirildiği, bu kapsamda taşra teşkilatının döner sermaye işlemleri ile ilgili olarak 03.10.2017 tarih ve 855 sayılı yazımız ekte sunulmuştur.

Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri