20 Şubat 2020 tarihinde Bakanlık Merkez Teşkilatı İç Kontrol Eylem Planı Toplantısı yapılmıştır. Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020 | Yayınlama Tarihi: 24 Şubat 2020

20 Şubat 2020 tarihinde Bakanlık Merkez Teşkilatı İç Kontrol Eylem Planı Toplantısı yapılmıştır.


Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.1.1.5’de “İç Kontrol Sistemine yönelik toplantıların/eğitimlerin yapılması” denilmektedir. Bu doğrultuda Bakanlık Merkez Birimlerinde görev yapan birim sorumlularından toplam 250 personelin katılımı ile 20 Şubat 2020 tarihinde toplantı düzenlenmiştir.

Yapılan toplantıda Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol daire başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ toplantının amacına ilişkin açılış konuşması yapmış 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize) revize gerekçeleri anlatılmıştır. Toplantı eylem planı eylemlerine ve kullanılacak olan standart Form/Dokümanların kullanımına yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık birimlerinde görev yapan birim sorumlularına iç kontrolün önemi ve iç kontrol çalışmalarında tüm personelin yer aldığı ifade edilmiş olup soru ve cevaplarla toplantı tamamlanmıştır.
  • 2020_1.jpg
  • 2020_2.jpg
  • 2020_3.jpg
  • 2020_4.jpg
  • 2020_5.jpeg