Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı
15 Aralık 2022

Dr. Songül ARSLAN DOĞAN

Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ekim-Aralık 1992 Aksaray Ortaköy Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği, Ocak-Nisan 1993 Aksaray Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğü, Mayıs 1993-Ocak 1997 Aksaray Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Şubat 1997-Mart 2009 da Proje Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. Başta Sağlık-Net olmak üzere birçok e-Sağlık projesinde yer aldı.

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Nisan 2009-Mart 2012 Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı, Nisan 2012-Şubat 2013 Müsteşarlık Makamı’nda Danışman olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017) hazırlama koordinasyonunu yürüttü.

Şubat 2013-Şubat 2016 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2016 dan itibaren tekrar Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı olarak görevini yürütmektedir.