Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
02 Aralık 2019

Bakanlığa bağlı birinci basamak döner sermaye işletme birimlerinin bütçe işlemlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek

Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinin bütçe ve ek bütçe taleplerini değerlendirerek onaylamak

Bakanlığa bağlı birinci basamak döner sermaye işletme birimlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak

Döner sermaye işletme birimleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek

Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerin 4 734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/ı bendi çerçevesindeki izin taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek