overlay

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değer ve parasal limitler güncellenmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Kamu İhale Tebliği" 29 Ocak 2016 tarih ve 29608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.pdf