İl Sağlık Müdürlüklerimizin Mayıs Ayı Dönem Ödenekleri Hesaplarına Geçmiştir.
15 Aralık 2019

İl Sağlık Müdürlüklerimize Global bütçe kapsamında 2016/Mayıs ayı dönem ödeneği Mayıs ayına ait sabit ek ödeme, performansa dayalı ek ödeme, nöbet ücretleri (net ödenecek tutar) ile ödenecek SGK primleri, hazine hissesi ve geçici teminat ödenmelerinde kullanılmak üzere edilmiş olup 12/05/2016 tarihi itibariyle Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılmıştır.