Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri" konulu ve 9 Sıra Numaralı " 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi" (Genel Bütçe İşlemleri) yayınlanmıştır.
15 Aralık 2019

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri" konulu ve 9 Sıra Nolu "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi" (Genel Bütçe İşlemleri) yayınlanmıştır.

2016_yili_merkezi_yonetim_butce_uygulama_genelgesi.pdf