Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık EğitimiSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
15 Aralık 2019

Bakanlık personelinin farkındalığının artırılması amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda 28.11.2016 tarihinde, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında Halk Sağlığı Kurumu Toplantı Salonunda İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumluları da dahil toplam 240 personele İç Kontrol Farkındalık eğitimi verilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Tahir Koksal GÜNEŞ toplantı konusunda kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay ÇECE İç Kontrol Sistemi, Mevzuatı ve İşleyişi ile İç Kontrol Eylem Planın Uygulanmasına ilişkin 2 oturum halinde sunum yapmıştır. İç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır.

bilgi_sistemleri_anket_28112016.xlsx