Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün “2017 Yılı harcamaları ve Bütçe Uygulamaları” konulu 1 Sıra Nolu “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi” yayınlanmıştır.
15 Aralık 2019

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün “2017 Yılı harcamaları ve Bütçe Uygulamaları” konulu 1 Sıra Nolu “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi” yayınlanmıştır.

2017_yili_butce_uygulama_genelgesi.pdf