2016 Yılı Taşınır Hesap Cetvelleri
15 Aralık 2019

2016 Yılı Taşınır Hesap Cetvellerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi

Başkanlığımız 19.12.2016 tarih ve 94036355-809.99E-766 sayılı yazısı ile Harcama Birimlerimizce hazırlanan 2016 Yılı Taşınır Yıl Sonu Hesap Cetvellerinin istendiğinde ibraz edilmek üzere dosyasında saklı tutularak Başkanlığımıza gönderilmemesi istenmiştir.

Tüm Harcama Birimlerinin söz konusu yazı doğrultusundan hareketle hesapları fiziki olarak göndermemeleri gerekmektedir.