Bakanlığımız 2017-2018 Yıllarını Kapsayan İç Kontrol Eylem Planı
15 Aralık 2019

Müsteşarlık Makamınca 31.01.2017 tarih ve 612.01.01-10 sayı ile onaylanarak uygulamaya konulan Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı aşağıdaki linkte yer almaktadır.
ic_kontrol_eylem_plani_2017_2018.pdf