Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
15 Aralık 2019

Bakanlık personelinin farkındalığının artırılması amacıyla  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.

Yapılan Toplantıda; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda 26.05.2017 tarihinde, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında Halk Sağlığı Kurumu Toplantı Salonunda İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumluları da dahil toplam 46 personele İç Kontrol Farkındalık eğitimi verilmiştir.

  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi