663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
15 Aralık 2019

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilat yapısı ve kadrolarının 663 Sayılı KHK hükümlerine uygun hale getirildiği, bu kapsamda taşra teşkilatının döner sermaye işlemleri ile ilgili olarak 03.10.2017 tarih ve 855 sayılı yazımız ekte sunulmuştur.

Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri