Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge
15 Aralık 2019

Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge değişikliği ile;
 
a) İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinin Döner Sermaye nakit planlaması ile Genel Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi işlemi Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,

b) Birinci Basamak Sağlık Tesislerinin Döner Sermaye nakit planlaması ile Genel Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi işlemi Strateji Geliştirme Başkanlığı,

c) 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması kalemi ile 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemine ilişkin ödenek gönderme işlemi Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından;
 
Ödenek taleplerinde gecikmeye sebebiyet vermemek için yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Genelge değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.