02.12.2017 tarihli SGB yönergesinde değişiklik yapıldı.
15 Aralık 2019

02.11.2017 Tarihli ve 2109 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge'de 30.11.2017 tarihli Makam Onayı ile değişiklik yapılmıştır.  
   
"Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline ilişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak görevi" Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı'ndan Mali Analiz Dairesi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Yönergeye Ulaşmak İçin Tıklayınız