Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri
15 Aralık 2019

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri" konulu ve 8 Sıra Numaralı " 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi" (Genel Bütçe İşlemleri) yayınlanmıştır. 

Genelgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız