12-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Çalıştay
15 Aralık 2019


Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinin Taşınır Depo Sorumluluk Alanları, MKYS/TDMS/KBS Denkliği, Muhasebe/Depo Kontrol İşlemleri ve 2018-2019-2020 Yılları Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması Çalıştayı 12-16 Aralık 2017 tarihinde Antalya'da Yapıldı.694 KHK sonrasında Mülga Kurumların taşınır devir işlemleri ile birimlerimizin 2017 yılı taşınır hesaplarının MKYS/TDMS/KBS uygulamalarının kontrol işlemleri yapıldı.