Ekim 2017

16 Aralık 2019
Personel Devir İşlemlerini Gerçekleştirmeyen Harcama Birimlerine İlişkin Duyuru
Genel Bütçe Kaynaklı Avans ve Kredilerin Kapatılması Hk.
İkinci ve Üçüncü sağlık tesislerinin talep ettikleri Genel Bütçe Ödenekleri muhasebe birimlerine gönderilmiştir.
(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ödeme Belgesi düzenlenmiş Bloke Ödeneklerinin iptali hakkında…
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Eylül/2017 Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.
Say2000i Sisteminde Personel Devir İşlemlerinin yapılması hakkında duyuru
694 KHK Sonrası Taşınır Devir İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı
Kurumsal ve Fonksiyonel Kodlar Hakkında Duyuru
Ekim 2017 Aylıklarının ödemesinde yaşanan sorunlara ilişkin duyuru
Aile Hekimliği Ödemeleri Hakkında Duyuru
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 21 Sıra Nolu Duyurusundaki maaş ödemeleri hakkında düzeltme duyurusu.
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 21 Sıra Nolu Duyurusundaki maaş ödemeleri hakkında Ek duyurusu.
Tüm İllerimizin Aile Hekimliği Ödenekleri Gönderilmiştir.
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2017 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi
663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri