2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 3. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
12 Temmuz 2021

Eğitim.jpg

    Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 3. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi 05-09.07.2021 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanı Engin KARABAŞ ve İç kontrol Dairesi Başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ’ un açılış konuşmalarını müteakiben Merkez Teşkilat ve 81 İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcısı, iç kontrol sorumlusu ve personelin katılımları ile online olarak yapılmıştır.
    Eğitimde eylem planında yer alan 3. Çeyrek Dönem eylemleri İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Birimi ile İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birimi tarafından anlatılmıştır.
Ayrıca Sunumlarda iç kontrol sistemi ile Eylem Planında yer alan eylemlere yönelik Formlar, Rehberler ve Raporların nasıl hazırlanacağı detaylı olarak katılımcılara anlatılmış katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılarak eğitim tamamlanmıştır.