2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1. Çeyrek Dönem Eğitimi
27 Ocak 2023

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığınca, 2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 1. Çeyrek Dönem Eğitimi 19-20.01.2023 tarihleri arasında İç kontrol Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Birimi ile İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birimi tarafından Merkez harcama birimleri ve 81 İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanı/Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcısı, iç kontrol sorumlusu ve personelin katılımları ile 4 ayrı eğitim gurubunda toplamda 325 personele Bakanlığımızın uzaktan eğitim sistemi ile yapılmıştır.

Eğitimde eylem planında yer alan 1. Çeyrek Dönem eylemlerine yönelik Formlar, Rehberler ve Raporların nasıl hazırlanacağı detaylı olarak katılımcılara anlatılmış katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılarak eğitim tamamlanmıştır.


  • Kapak.PNG
  • 5.PNG
  • 4.PNG
  • 3.PNG
  • 1.PNG