TÜM FAALİYETLER
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Mardin 26 Kasım-1 Aralık 2018 2019-2023 Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı 27 Eylül 2018 Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018 Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayı 11-13 Nisan 2018 Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı 28-31 Mart 2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 07.03.2018 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 07.02.2018 Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi 01.02.2018 Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İzleme ve Değerlendirme Sunumu 31.01.2018 ​Sağlıkta Dönüşüm Projesi Toplantısı 16.01.2018 Muhasebe/Depo Kontrol İşlemleri ve 2018-2019-2020 Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması 12.12.2017 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değerlendirme Sempozyumu 06.12.2017 Bakanlık Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 30.11.2017 İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.11.2017 İç Kontrol Eylem Planı İlk 3 Aylık (2017-2018) Değerlendirme Toplantısı 05.06.2017 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 2017/2018 Dönemi Taslak İç kontrol Uyum Eylem Planı Toplantısı 19.01.2017 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.12.2016
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.