TÜM FAALİYETLER
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Toplantısı 16.10.2019 Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Toplantısı 15.10.2019 Ön Mali Kontrol Toplantısı (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 14.10.2019 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 10.10.2019 İhale işlem dosyaları ön mali kontrol toplantısı 09.10.2019 Stratejik Plan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı 01-04 Ekim 2019 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi ile Liderlik ve Yönetişim Toplantısı 26 Eylül 2019 2019-2020 Stratejik Plan Temelli İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İç Denetim Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Risk Çalıştayı 18-20 Haziran 2019 Strateji Geliştirme Başkanlığı İletişim ve Motivasyon Toplantısı 09.05.2019 Bolu İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 24-26 Nisan 2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 18 Nisan 2019 Trabzon İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 25-27 Mart 2019 Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 19-20 Mart 2019 Stratejik Plan Odak Grup Çalıştayı 18-22 Mart 2019 İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Adana 14-16 Şubat 2019 Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) Tanıtım Toplantısı 13.02.2018 İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı İlk 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı 26.12.2018 İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi İzmir 11-14 Aralık 2018 İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Mardin 26 Kasım-1 Aralık 2018 2019-2023 Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı 27 Eylül 2018 Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018 Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayı 11-13 Nisan 2018 Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı 28-31 Mart 2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 07.03.2018 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 07.02.2018 Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi 01.02.2018 Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İzleme ve Değerlendirme Sunumu 31.01.2018 ​Sağlıkta Dönüşüm Projesi Toplantısı 16.01.2018 Muhasebe/Depo Kontrol İşlemleri ve 2018-2019-2020 Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması 12.12.2017 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değerlendirme Sempozyumu 06.12.2017 Bakanlık Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 30.11.2017 İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.11.2017 İç Kontrol Eylem Planı İlk 3 Aylık (2017-2018) Değerlendirme Toplantısı 05.06.2017 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017 2017/2018 Dönemi Taslak İç kontrol Uyum Eylem Planı Toplantısı 19.01.2017 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.12.2016
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.