• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
  • Ön mali kontrol görevini yürütmek
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.