• Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek
  • Başkanlığımıza gelen bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek
  • Başkanlığın iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
  • Koordinasyon gerektiren veya diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek
  • Başkanlığın evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek
  • Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek
  • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, satın alma ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek
  • Başkanlığın mutemetlik ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek
  • Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından planlanan ve gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.12.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  25.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/13 numaralı ihalenin sonuç ilanı  21.11.2019 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuldu  12.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu(İlan Tarihi 04.11.2019 - İlan Bitiş Tarihi 21.11.2019 saat 18:00)  4.11.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  22.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.