• Bakanlığa bağlı birinci basamak döner sermaye işletme birimlerinin bütçe işlemlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek
  • Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinin bütçe ve ek bütçe taleplerini değerlendirerek onaylamak
  • Bakanlığa bağlı birinci basamak döner sermaye işletme birimlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak
  • Döner sermaye işletme birimleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek
  • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerin 4 734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/ı bendi çerçevesindeki izin taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.