• Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının her türlü ödenek planlama ve tahsis işlemlerini yürütmek
  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye ödenek planlamasını değerlendirmek ve tahsis işlemlerini yürütmek
  • Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılan merkez payın tahsis işlemlerini yapmak
  • Bakanlığın ve bağlı kuruluşların mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak
  • Bakanlık birimleri tarafından bütçeleri etkileyecek teklifleri değerlendirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak
  • Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihtiyaçlarını değerlendirmek, planlamasını yapmak ve takip modülü işlemlerini yürütmek
  • Ayrıca Bakanlık bünyesinde tüm hizmet birimlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihtiyaçlarını koordine etmek
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.