Baslik

  • Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin bütçe işlemlerini yürütmek,
  • Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin muhasebe kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek,
  • Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak,
  • Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmelerine nominal sermaye tahsisi yapmak.
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.