Baslik

  • ​Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
  • Bakanlık ve bağlı kuruluşların mali durumlarını incelemek, analiz etmek ve raporlamak,
  • Bakanlık ve bağlı kuruluşların finansal risklerini belirlemek ve raporlamak,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.