Baslik

  • ​Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe ihtiyacını belirlemek,
  • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
  • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçeden alacakları payların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.