• ​Bakanlık Merkez Döner Sermaye hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak,
  • Genel Bütçeden belirlenen ödenek tertiplerinden ve Global bütçeden Sağlık Müdürlükleri payına düşen ödeneklerin tahsisini sağlamak,
  • Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.