• ​Başkanlığın bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlığın mutemetlik işlerini yürütmek,
  • Başkanlığın satın alma işlerini yürütmek,
  • Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.