4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değer ve parasal limitler güncellenmiştir.

​4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Kamu İhale Tebliği"  29 Ocak 2016 tarih ve 29608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.html

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.