Bakanlığımız 2017-2018 Yıllarını Kapsayan İç Kontrol Eylem Planı

Müsteşarlık Makamınca 31.01.2017 tarih ve 612.01.01-10 sayı ile onaylanarak uygulamaya konulan Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.