12-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Çalıştay

Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinin Taşınır Depo Sorumluluk Alanları, MKYS/TDMS/KBS Denkliği, Muhasebe/Depo Kontrol İşlemleri ve 2018-2019-2020 Yılları Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması Çalıştayı 12-16 Aralık 2017 tarihinde Antalya'da Yapıldı.​694 KHK sonrasında Mülga Kurumların taşınır devir işlemleri ile birimlerimizin 2017 yılı taşınır hesaplarının MKYS/TDMS/KBS uygulamalarının kontrol işlemleri yapıldı. 

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.