Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri" konulu ve 8 Sıra Numaralı " 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi" (Genel Bütçe İşlemleri) yayınlanmıştır. 

   Genelgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.