Genel Müdürlükler ve İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

​İç Kontrol ve Genel Bütçe Çalıştayına ilişkin bilgi notu ;

BİLGİLENDİRME.docx

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.