İç Kontrol Toplantı ve Çalıştayı düzenlenmiştir.

​Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Hakkı ÖZTÜRK başkanlığında İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 13.04.2016 tarihinde Bakanlığımızda etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin uygulanması ve değerlendirilmesi amacı ile Merkez Birimlerinin İç Kontrol sorumluları ve personelin katılımı ile İç Kontrol Toplantı ve Çalıştayı düzenlenmiştir.

Düzenlenen toplantı ve çalıştaya Bakanlığımız Birimlerinden toplam 30 personel katılım sağlamıştır. Ayrıca çalıştaya İç Denetim Birimi Başkanı Emin Uyar ve İç Denetçi Abdulkadir GÜLKURUSU ile Elif ÇANKAYA katılım sağlamıştır. İç Denetçi Elif ÇANKAYA  “İç Denetim Bakış Açısıyla İç Kontrol Uygulamaları” konulu sunum düzenlemiştir.
Düzenlenen çalıştayda; iç kontrolün tanımı ve amacı, iç kontrol bileşenleri, sorumluluklar, mevzuat, İç kontrol kapsamında Bakanlığımızda ve Başkanlığımızda yapılan çalışmalar, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi, birimlerden beklentiler ve İç Kontrol Eylem Planı hususlarında sunumlar yapılmıştır.
Eylem planı standartlarına yönelik katılımcıların oluşturduğu gruplar ile çalıştay yapılmıştır. Gruplar yaptıkları standartlara yönelik grup çalışmalarını sunmuşlardır. Katılımcıların desteği ile etkin, verimli ve başarılı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrası katılımcılara çalıştaya ilişkin değerlendirme anketi düzenlenmiştir.


02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg


08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg


DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.12.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  25.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/13 numaralı ihalenin sonuç ilanı  21.11.2019 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuldu  12.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu(İlan Tarihi 04.11.2019 - İlan Bitiş Tarihi 21.11.2019 saat 18:00)  4.11.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  22.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.