İkinci ve Üçüncü sağlık tesislerinin talep ettikleri Genel Bütçe Ödenekleri muhasebe birimlerine gönderilmiştir.

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.