İşçi Tespit Sistemi Veri Girişleri

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları İle Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik gereğince; 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce ihalenin verilen görüşe uygunluğunun kontrolü Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.
       Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerinin hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları personel sayılarının tespitinde kullanılmak üzere “İşçi Sayısı Tespit Sistemi” kurulmuş olup 05.02.2013 tarihli ve 360 sayılı yazımız ile veriler üçer aylık dönemler halinde güncellenmektedir.
İl Sağlık Müdürlüklerimizin 2017 yılı 2 nci dönem veri girişleri için sistem açılmış ve Başkanlığımız web adresinde duyuru yapılmış olup veri girişleri yapılırken;
Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız tarafından 7 Nisan 2017 tarihine kadar verilen izinler kapsamında mevcut çalıştırılan hizmet alım personel sayılarının,
 
Diğer verilerin (kapalı alan, bina sayısı, binanın niteliği, kadrolu personel sayıları, ambulans ve diğer hizmet aracı sayıları, istasyon sayıları vb.),
 
Tam, eksiksiz ve doğru girilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Ayrıca sisteme girilen verilerin doğruluğu 12.05.2009 tarihli ve 2009/32 Sayılı Genelgede belirtilen komisyonun sorumluluğundadır.
 
Önemle duyurulur.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.