Kamu Zararlarına İlişkin 2017/22 Sayılı Genelge

​Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında uyulması gereken hususlar ile ilgili 2017/22 Sayılı Genelge.pdf

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.