Karşılıksız Kaynak Aktarımı

Bakanlığımıza bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri ile
Bakanlığımız Merkez Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2016 tarihine kadar birbirine verdiği borçlar ve alacaklarının (Kurumların birbirlerinden mal ve hizmet alımına ait borçlar hariç) karşılıksız kaynak aktarımı kapsamında değerlendirilerek bu yönde işlem tesis edilmesi Bakanlık Makamının 28/03/2017 tarihli ve 15722819-869-333 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.