Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borç Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru

​Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borçlar Hakkında “Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve  Muhakemat Genel Müdürlüğü” nün 11 Mart 2005 tarihli 8600 sayılı yazıda yer alan açıklamalar ve Bakanlığımız 2019 Yılı Genel Bütçesi gereği, İl Sağlık Müdürlükleri ile  bağlı sağlık tesislerinin mahkeme harcı masrafları 15.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 tertibinden, ilama bağlı borçlara ait ödemeler ilgili tertibinden ancak herhangi bir bütçe tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar ise 15.01.00.24-07.9.9.00-1-03.4 tertibinden yapılacak olup işlemlerin bu yönde tesis edilmesi gerekmektedir

Mahkeme Harcı Ve Masrafları İlama Bağlı Borçlar İle İlgili Genel Yazı.pdf

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.