Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi(MKYS) Üzerinde Ulaşım Araçları Modülüne Taşınırların Girilmesi

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.