Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge

Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge değişikliği ile;
 
a) İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinin Döner Sermaye nakit planlaması ile Genel Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi işlemi Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,

b) Birinci Basamak Sağlık Tesislerinin Döner Sermaye nakit planlaması ile Genel Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi işlemi Strateji Geliştirme Başkanlığı,

c) 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması kalemi ile 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemine ilişkin ödenek gönderme işlemi Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından;
 
Ödenek taleplerinde gecikmeye sebebiyet vermemek için yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda işlemlerin yapılması gerekmektedir.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.