Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca çalışmaları yürütülen, Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2019-2020_İçKontrolEylemPlanı.pdf

Üst Yazı.pdf

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.